• home-01.jpg
 • home-02.jpg
 • home-03.jpg

OOR ONS

INLIGTING

KOMMUNIKASIE

AKTIWITEITE

Welkom by Middelburg Privaatskool vir CVO

Hier is ons trots op ons: Leerlinge, Ouers, Personeel, Geboue, Terrein en Prestasie. Aan God die Dank en Eer!

Is u bekommerd oor u kind se toekoms? 
Dan nooi ons u om deel te wees van die BCVO-beweging met sy dinamiese leuse: "TER WILLE VAN ONS KINDERS"

Kom sluit aan, word deel van die wenspan wat waarde toevoeg tot u kind se lewe! 
Hier is 8 goeie redes waarom u u kind aan ons kan toevertrou:

 1. Die volgende Onderwys word aangebied :
  - Christelike Onderwys
  - Volkseie Moedertaalonderwys
 2. Hoë standaarde ten opsigte van onderrig, vakinhoude, dissipline en netheid word gehandhaaf.
 3. Bekwame en gemotiveerde personeel wat poog om elke kind se volle potensiaal te ontwikkel.
 4. Kleiner klasgroepe verseker individuele en kwaliteit aandag sodat u kind gevorm word tot ‘n beginselvaste, gedissiplineerde mens.
 5. ‘n Matriekeindeksamen met volle universiteitsvrystelling en internasionale erkenning word aangebied onder leiding van BCVO – Eksamen.
  - Hierdie eksamen is amptelik goedgekeur deur Umalusi – die amptelike sertifiseringsliggaam van die staat en verleen dus toegang tot verskeie tersiere instellings in S.A. en die buiteland.
  - Verrykte sillabusse van die BCVO (Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys) word gebruik.
  - Verskeie vakke word hier aangebied
 6. Bekostigbare skoolgelde word gehef.
 7. Verskeie Kultuuraktiwiteite word aangebied, soos byvoorveeld Bybelvasvra, Bybeltake, kunswedstryde, skoolkonserte, redenaarskompetisies.
 8. Ons is ‘n voorstaander van die Bybelse waarheid dat ons liggame ‘n tempel is van die Heilige Gees, en glo dat ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees. Derhalwe bied Middelburg Privaatskool vir CVO verskeie sportsoorte aan, met deelname tot op die hoogste vlak 

Lees Meer..